Alla priser visas inklusive moms

Ekbergs Låsservice Eftr. AB är ett anrikt företag inom säkerhetsbranschen med säte i Karlskoga. Vi verkar främst i Östra Värmland och målsättningen är att vi skall erbjuda våra kunder förstklassig service och utomordentligt kvalitiativa produkter och installationer.

 

Vi finns på Bergsmansgatan 19 i Karlskoga, där vår välsorterade säkerhetsbutik är belägen.

Vi sysselsätter idag totalt 7 personer och är auktoriserade inom Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund, vilket säkerställer god kvalité och ett brett kunnande. Förutom mångårig erfarenhet bland flertalet av våra medarbetare så innehar Magnus Tegnelund mästarbrev i yrket. 

Företaget är väl etablerat och har idag stabila leverantörer som tillsammans med företagets personal alltid har som ambition att skyndsamt leverera det material och de installationer som kunden efterfrågar. Ekbergs Låsservice Eftr. AB levererar idag säkerhetslösningar till en rad stora organisationer och företag. Bland kunderna finns till exempel Karlskoga Kommun, Region Örebro Län, Försvarsmakten och Kriminalvården.

Ekbergs Låsservice drivs idag som aktiebolag av de båda kompanjonerna Magnus Tegnelund och Joacim Book som, tillsammans med övrig personal, verkar för att föra traditionerna vidare från tidigare generationer.

 

År 1872

Men allt började redan 1872 då Johannes Andersson Lanks dotter gifte sig med Lars Johan Ekberg, bördig från Viby i Närke. Samma år flyttade de båda in i Johannesdal – stuga 26 vid Kungsvägen – och tillika hennes föräldrahem. Lars Johan öppnade smidesverkstad på gården och han blev snabbt en mycket anlitad hovslagare.

Hans yrkeskunskaper fördes sedermera över till sonen Isak och sonsonen Miles. För Karlskogabon i gemen så känns såklart företagsnamnet Miles Ekbergs Låsservice igen och kan fortfarande dyka upp i diverse sammanhang där företagets klassiska nyckellogotype syns. Det var också Miles som tog upp nyckeltillverkningen på sin agenda.

Familjen förvärvade också under tidigt 1900-tal grannfastigheten Sjövik - där Isak och hans hustru bodde från 1925 - men hade smedjan kvar på fastigheten Johannesdal där Miles tog över verksamheten 1936 efter sin far.

 

Smedjan idag belägen vid Hembygdsgården

År 1886 friköptes Smedjan och dess tomt från bergsmannen Erik Jansson. Fastigheten överfördes 1950 i Karlskoga stads ägo. Nya vägsträckningar innebar att merparten av husen i kvarteret revs. Den mer än 100-åriga smedjan räddades dock och i juni 1976 hamnade den på plats vid Hembygdsgården i Karlskoga där den än i dag är i drift vid julmarknader och dylikt.

Miles avled 1992 men dessförinnan hade redan sonen Jan Ekberg tagit över verksamheten från sin far och den 5 juli 1979 ombildades företaget till handelsbolag - i Jan och Inger Ekbergs regi - och 1989 till aktiebolag med namnet Miles Ekbergs Låsservice AB och hade så småningom också butik med nyckelförsäljning i såväl Kristinehamn som Filipstad.

 

138-års verksamhet

1997 såldes bolaget i olika etapper. Tomas von Wolffersdorff förvärvade Kristinehamnsfilialen och i Karlskoga togs företaget över av Christer Andersson, Jan Berggren, Krister Karlsson och Magnus Tegnelund och drevs vidare med namnet Ekbergs Låsservice Eftr. AB.

Jans fru – Inger Ekberg – blev den siste med familjeanknytning som verkade i bolaget. Hennes anställning upphörde i april 2010 och avslutade därmed den 138-åriga familjenärvaron i företaget. Dessförinnan hade Krister Karlsson avyttrat sitt ägarskap 2003 varvid tre delägare återstod.

Nya tider

År 2014 valde Jan Berggren också att avyttra sitt ägarskap och istället blev Joacim Book ny delägare. Detta var ett första steg i den avyttringsprocess som Christer Andersson hade för avsikt att genomföra med anledning av sin kommande pensionsavgång. 2017 är året då den nya bolagsstyrelsen är helt på plats med avsikten att föra familjen Ekbergs entreprenörsanda vidare – trots avsaknaden av familjeanknytning.

Från att ha skott hästar i slutet på 1800-talet till dagens högteknologiska lås där mobiltelefoner och microchip styr säkerhetslösningarna, tycks steget tämligen långt. Vibysonen Lars Johan Ekberg kunde nog inte i sin vildaste fantasi drömma om den utveckling hans rörelse skulle vara en del av.

På de 145 år som gått sedan starten på Kungsvägen har många liter vatten flutit under broarna och det är en oerhörd glädje att kunna vara en del av ett företag med dessa anor.

 


KARLSKOGA 2017 © JOACIM BOOK

Källa: Bolagsverket, Kontrakt och företagshandlingar samt boken Karlskoga Bergslag.