Alla priser visas inklusive moms

Bland våra produkter finns en rad förkortningar som kan vara svåra att särskilja och förstå innebörden av. Nedan följer förklaringar på några av de vanligaste förekommande förkortningarna:

 

Mä - Mässing

Kr - Krom

Rf - Rostfri

Mmä - Mattmässing

Mkr - Mattkrom

Ni -  Nickel

Br - Brun

 

SB - Hyllförpackning

PP - Fabriksförpackning

STD - Standard

KPL - Komplett

NY - Nyckel

LL - Likalåsande